Marius Barbone Barb - expoziție personală


Read more...

Apel umanitar

Colega noastra Irina Mardare, pictor restaurator, membru fondator al AFAPRR a UAP din Romania, in prezent membru al filialei Pictura a UAP, intampina din pacate grave probleme de sanatate. Stimati colegi, puteti contribui la ajutorarea doamnei Irina Mardare depunand suma pe care o doriti in contul de mai jos. IOANA MARDARE BT UNIRII RO03BTRL04301201176525XX Va multumim! Marius Barb Cristian Olteanu

Read more...

Indemnizatie de merit

DRAGI COLEGI! Va anunt ca, FILIALA DE PICTURA BUCURESTI A UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA are vacanta o nominalizare pentru o INDEMNIZATIE DE MERIT. Mai jos veti gasi criteriile pe care trebuie sa le indepliniti pentru a obtine aceasta indemnizatie. PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE CONTACTATI SECRETARIATUL UAP ( SECRETARA, MIRELA CARABAS) Cei interesati sunt rugati sa depuna documentatia pana in data de VINERI 17 IUNIE Presedinte filiala de pictura Bucuresti : MARIUS BARB LEGEA 118/2002 PENTRU INSTITUIREA INDEMNIZATIEI DE MERIT Parlamentul României adoptă prezenta lege. ART. 1 Pentru realizări deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul culturii, ştiinţei şi sportului se instituie indemnizaţia de merit. ART. 2 Indemnizaţia de merit se acordă personalităţilor române de prestigiu ale ştiinţei, culturii şi sportului. ART. 3 Propunerile pentru acordarea indemnizaţiei de merit se întocmesc anual de către: a) Academia Română; b) Ministerul Culturii şi Cultelor; c) Ministerul Educaţiei şi Cercetării; d) Ministerul Tineretului şi Sportului şi se înaintează pentru nominalizare Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit. #M2 ART. 4 (1) Prin prezenta lege se înfiinţează Comisia naţională pentru acordarea indemnizaţiei de merit, compusă din preşedintele Academiei Române, preşedinţii comisiilor de cultură şi ai comisiilor de muncă de la Senat şi de la Camera Deputaţilor, ministrul culturii şi cultelor, ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport şi preşedinţii uniunilor de creatori care fac parte din Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori din România. #B (2) Regulamentul de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, precum şi criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit se stabilesc de către aceasta împreună cu Secretariatul General al Guvernului. #M3 ART. 4^1 Comisia naţională pentru acordarea indemnizaţiei de merit analizează şi soluţionează propunerile întocmite şi înaintate de către instituţiile prevăzute la art. 3, în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora la secretariatul Comisiei naţionale. #M4 ART. 5*) (1) Cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit este egal cu o sumă ce reprezintă de 3 ori valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi este neimpozabil. (2) Numărul total de indemnizaţii de merit este de 1.650. #B (3) Numărul de indemnizaţii de merit acordate anual se stabileşte prin legea bugetului de stat. #CIN *) Referitor la cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit, a se vedea notele 2 - 5 de la începutul textului actualizat. #B ART. 6 Suma necesară pentru achitarea indemnizaţiilor de merit se suportă de la bugetul de stat. ART. 7 În termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba normele de aplicare a legii şi regulamentul de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit. NORME de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit F. Domeniul artei plastice Să fi împlinit vârsta de 60 de ani sau să fie pensionaţi în urma dobândirii unei invalidităţi permanente; Art. 15. Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul artei plastice sunt următoarele: a) să fi obţinut premii acordate de Uniunea Artiştilor Plastici sau de alte instituţii naţionale abilitate (Academia Română, Ministerul Culturii şi Cultelor, fundaţii sau asociaţii naţionale recunoscute); b) să fi obţinut premii internaţionale la concursuri recunoscute (bienale, trienale) sau academii internaţionale; c) să fi obţinut medalii, titluri naţionale şi internaţionale; d) să aibă o activitate expoziţională recunoscută de critica de specialitate din ţară şi din străinătate; e) să fi publicat materiale de specialitate (critică de artă, articole în reviste de specialitate).

Read more...

ATELIER, str. Ion Campineanu nr.33

DRAGI COLEGI! Va anunt ca filiala pictura Bucuresti are un atelier de creatie disponibil pe strada Ion Campineanu nr.33 cu o suprafata de 30 m2. Cei ce sunt interesati va rog sa depuneti CV-ul si portofoliu cu lucrari la secretariatul UAP. ( Mirela Carabas) pana la data 31 mai 2016. Presedinte Marius Barb

Read more...

Apel participare Salonul Mic Bucuresti SMB10 - 2016

Asociaţia ZervasArt.RO în parteneriat cu Filiala Pictură Bucureşti a UAP din România vă adresează apelul de participare la SALONUL MIC BUCUREŞTI 2016, ediţia a X -a (SMB10 mixed media), „BLUR”, care va avea loc la Centrul Artelor Vizuale, Galeria Căminul Artei (parter – etaj), Str. Biserica Enei 16, Bucureşti în perioada 11 – 21 Mai 2016.
Vernisaj: Miercuri 11 Mai, ora 19.00
Curator autocritic: Ionuţ Theodor Barbu
 
Înscrierile se fac numai la adresa exposmb@yahoo.com în perioada Luni 21 Martie – Luni 2 Mai ora 24.00, cu următoarele materiale: foto lucrare (150 dpi, 800x600 px), fişa de înscriere completată la toate rubricile. În urma selecţiei se va anunţa lista artiştilor expozanţi, pe sitehttp://salonulmicbucuresti.wordpress.com/ şi personal pe e-mail, în data de  Marţi 3 Mai 2016 (între orele 22-24).
 
Detalii ataşate: afisul, regulamentul şi fişa de înscriere.

Read more...

Comunicat privind plata cotizațiilorDragi colegi din filiala pictura Bucuresti.
Pentru a evita situatia neplacuta de a fi suspendati sau exclusi pentru neplata cotizatiei, asa cum s-a hotarat in senatul UAP din 9 aprilie 2016, va rog insistent sa incercati sa nu ajungeti in situatia de a fi trecuti pe lista cu propunerile pentru suspendati si exclusi. care va fi inaintata ADUNARII GENERALE din 4 iunie 2016.

Conform Statutului UAP, membrii au drepturi şi îndatoriri speciale, de care se bucură numai uniunile de creatori care s-au constituit în Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori (ANUC).
(vezi STATUT pe site-ul U.A.P www.uap.ro,http://uap.ro/wpcontent/uploads/2013/02/STATUT-1865-DIN-IULIE-2015.pdf)
În conformitate cu acesta,
Uniunea Artiştilor Plastici din România este organizaţia unică a artiştilor plastici din România, ca persoană juridică de utilitate publică, care potrivit Legii nr.8/2006, ”privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate public”, respectiv artiştii plastici profesionişti, criticii şi teoreticienii de artă, membri ai U.A.P din România, beneficiază de o indemnizaţie lunară, reprezentând echivalentul a 50% din pensia cuvenită.
De asemenea, membrii U.A.P pot beneficia de ajutoare sociale, ateliere de creaţie, precum şi de indemnizaţii de merit conform Legii nr. 118/2002 (în număr limitat).
Totodată membrii U.A.P au obligaţia de a plăti cotizaţia, în cuantum de 220 lei/ an in contul filialei de pictura Bucuresti comform hotarari senatului din 9 aprilie 2016 ( va rog insistent sa cereti asta d-nei Albatroiu de la caserie), în caz contrar, conform Statutului UAP, aceştia pot fi suspendaţi sau excluşi din UAP.
Cităm:
Art. 12. Încetarea calităţii de membru al U.A.P
Calitatea de membru al U.A.P încetează prin retragere, suspendare, excludere sau deces.
1. Retragerea se face pe baza cererii personale, prezentată în formă scrisă, adusă la cunoştinţa reprezentanţilor filialei;
2. Suspendarea se produce automat ca urmare a neachitării cotizaţiei o perioadă de un an sau pentru alte cauze. În urma suspendării, membrul U.A.P. pierde toate drepturile prevăzute în Statut la art. 10, cu excepţia dreptului înscris în aliniatul f).
3. Excluderea se produce automat ca urmare a neachitării cotizaţiei timp de doi ani; în cazul achitării cotizaţiei restante, artistul poate să facă o nouă cerere de primire în U.A.P;

Considerăm prezenţa d-voastră ca membru U.A.P, ca pe o deosebită onoare, fapt pentru care vă rugăm să respectaţi Statutul şi să achitaţi cotizaţia în cel mai scurt timp posibil, la casieria U.A.P, din Piața Amzei nr. 13, etaj 4, în zilele de marţi, miercuri și joi, între orele 13.00 – 18.00.
Persoană de contact: Carmen Albăstroiu, tel: 0758 042 284
Respectarea prevederilor Statutului este o dovadă de respect reciproc, absolut necesară unei bune funcţionări a U.A.P.

Va multumesc!
Presedinte : Marius Barb

Read more...

Salonul de grafică mică, ediția a II-a


Read more...

BIENALA NAȚIONALĂ de ARTĂ CONTEMPORANĂ NICOLAE TONITZA


Read more...

CĂTĂLIN BĂLESCU - expoziția STUDII PENTRU MANIERISM / Muzeul de Artă Timișoara


Read more...

Anunț primiri pentru membrii stagiari în UAP 2016

ANUNȚ IMPORTANT

În perioada 01 februarie 2016 – 29 februarie 2016 se vor depune dosarele de primiri pentru membrii stagiari în UAP din România, la secretariatele filialelor de creație București și respectiv, ale filialelor teritoriale.
Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform Regulamentului de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, până la data de 15 martie 2016, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13,    etaj 4.
Pentru filialele de creație din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, luni – joi, între orele 10.00-15.00, vineri, între orele 10.00 – 13.00.

Read more...