Comunicat

Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Pictură București vă invită să participați la Salonul Național de Pictură care se va desfășura între 18 noiembrie – 8 decembrie în sălile Simeza, Orizont, Căminul Artei.
În galeria Simeza tema expunerii este ,, Portret/ Autoportret,, în galeria Căminul Artei parter/etaj tema este ,, Geografii personale,, și în galeria Orizont tema este ,,Abstractul,,.
Artiștii care doresc să participe sunt rugați să trimită două imagini reprezentative pe adresa salonulnationaldepictura@yahoo.com până la data de 11noiembrie 2013. Fiecare lucrare trebuie să fie însoțită de următoarele date tehnice: Titlu, tehnică, dimensiuni, anul execuției.
Având în vedere spațiul limitat organizatorii își rezervă dreptul de selecție al lucrărilor.
Lucrările acceptate care aparțin artiștilor din țară se vor trimite la adresa Str. Băiculești nr. 29, sect. 1, București, iar celelalte direct la galeriile unde au aplicat, între data de 15 – 16 noiembrie.

Juriul de selecție este compus din următorii : Marilena Preda Sânc, Petru Lucaci, Paulescu Cosmin, Marius Burhan, iar din partea criticii Magda Predescu