Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual

Filiala Pictură Bucureşti, în vederea promovării unui program expoziţional şi a întreţinerii Centrului Artelor Vizuale – galeriile Căminul Artei, vă rugăm să contribuiţi cu 2 % din impozitul pe veniturile din anul 2009 la contul Filialei de Pictură. Termen de predare este până în15 mai 2010. Se pot trimite prin poştă cu confirmare de primire la Administratia Financiara de sector.

Filiala Pictură Bucuresti a UAPR
CUI 25085401
CONT RO73 BACX 0000000336075000 deschis la UNICREDIT Ţiriac Sucursala N. TITULESCU

Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual se poate descărca de aici.