ARTE IN BUCURESTI editia a III-a

UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – SERVICIUL CULTURĂ - DIRECŢIA CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, TURISM ÎN PARTENERIAT CU
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Vă invită la vernisajul expoziţiilor
ARTE ÎN BUCUREŞTI ediţia a III-a
Vernisajul va avea loc în data de
21.09.2012 ora 13:00
la Galeria Centrul Artelor Vizuale
(Cǎminul Artei) - parter - etaj
Str. Biserica Enei, nr 16
  


A R T E    ÎN    B U C U R E Ş T I 2012
c     o     m     u     n     i     c     a     t
Uniunea Artiştilor Plastici din România în parteneriat cu Serviciul Cultură - Direcţia Cultură,
Învăţământ, Turism - Primăria Municipiului Bucureşti şi Biblioteca Naţională a României vă
invită să vizitaţi expoziţiile Arte în Bucureşti, deschise în perioada 12 septembrie - 6 octombrie
2012.
Proiectul, aflat la cea de-a III-a ediţie, se înscrie în cadrul evenimentului Zilele Bucureştiului şi
are ca scop promovarea artelor vizuale, ca valori culturale şi patrimoniale.
Expozanţii sunt artişti vizuali din Bucureşti dar şi invitaţi speciali.
Arte în Bucureşti va face accesibile publicului bucureştean cele mai noi creaţii ale artiştilor
vizuali, lucrări din domeniul arte plastice, arte decorative şi multimedia. Acest eveniment,
dedicat artelor vizuale contemporane, se va finaliza prin realizarea unui catalog de artă şi
acordarea a zece premii pe domeniile pictură, sculptură, grafică, arte decorative, multimedia,
cartea obiect. Un premiu de debut va fi decernat unui tânăr pentru cel mai bun text critic scris
despre eveniment.
Lucrările, selecţionate din toate domeniile artelor vizuale, vor fi expuse în galeriile: Orizont,
Simeza, Centrul Artelor Vizuale ( Galeriile Căminul Artei), Atelier 35 precum şi în spaţiul
expoziţional de la Biblioteca Naţională a României.
Vernisajul va avea loc în data de 21.09.2012 ora 13:00 la Galeria Centrul Artelor Vizuale.