COMUNICAT IMPORTANTCOMUNICAT

Stimaţi colegi,
Consiliul Director al Uniunii Artiştilor Plastici din România ( U.A.P.) a decis în 2013 realizarea Identităţii vizuale, a Site-ului UAP şi a Registrului Artiştilor Plastici şi Vizuali din România. Pentru finalizarea acestui proiect se solicită tuturor membrilor UAP să trimită anumite materiale, după cum urmează:

1. pentru legitimatia tip CARD
- o fotografie portret format digital, rezolutie 300 dpi sau o fotografie tip paşaport tiparită;
- copia Cărţii de Identitate;
- pseudonimul, ( numele sub care expune / scrie sau este cunoscut ca artist/ critic de artă);
- filiala din care face parte.
Artiştii care fac parte din două filiale sunt rugaţi să opteze pentru una dintre ele, pentru a avea o evidenţă precisă a membrilor, pentru reprezentarea în Senat şi Adunarea Generală.
( se trimit online pe adresa comunicare@uap.ro , cu menţiunea “pentru legitimaţia UAP” )

2. pentru noul SITE, pagina profil de artist
- o fotografie portret artist, date de contact: nume, prenume, adresa poştală, adresă e-mail şi pagină web (dacă există);
- o singură fotografie reprezentativă după o lucrare, care să fie cu rezoluţie de minim 500 pixeli lăţime / 400 pixeli înălţime, cu datele respective ( titlul lucrării, dimensiuni, tehnică), română şi engleză;
- o scurtă prezentare a demersului artistic sau un scurt text critic de maxim 200 cuvinte, română şi engleză;
- un CV în rezumat, română şi engleză
( se trimit online pe adresa comunicare@uap.ro , cu menţiunea “pentru Site UAP” )

3. pentru baza de date si Registrul Artiştilor Plastici şi Vizuali, membrii UAP ( conform art. 13 din Statut)
- lista completă a tuturor membrilor UAP din fiecare filială,
schimbări de nume, adrese, telefoane, e-mail-uri, transferuri, decese.
( se trimit online pe adresa office@uap.ro , cu menţiunea “pentru Registrul Artiştilor Plastici şi Vizuali, membrii UAP”)
Precizăm că începând din ianuarie 2014 se aplică art 12, lit.b) şi c) din Statut, fapt pentru care membrii suspendaţi sau excluşi nu vor fi cuprinşi în Registrul Artiştilor Plastici şi Vizuali.
ATENTIE
Filialele U.A.P din
ţară vor transmite materialele solicitate, în mod special pentru CARD, până la data de 25 ianuarie 2014.

Consiliul Director al U.A.P
16.01.2014