COMUNICAT

Consiliul Director al Filialei Pictură București s-a întrunit în ședința din data de 18.01.2016 au dezbătut următoarele:

1. Situatia financiara a Filialei Pictură; 2. S-a propus reînoirea contractelor de folosință pentru atelierele de creație, ale membrilor filialei pictură, cu achitarea datoriilor la zi (chirie, utilități); 3. Se propune reactualizarea datele de contact ale membrilor filialei pictură (adrese, telefon, e-mail) ; 4. D-na Florescu Irina, membră în Consiliul Director al Filialei Pictură va informa artiștii datornici cu privire la achitarea datoriilor la atelierele de creație (chirie, utilități). 5. S-a stabilit programul expozițional pentru anul 2016 la CAV. 6. Se vor propune proiecte expoziționale cu posibilitate de a atrage finanțări pentru anul 2017. Consiliul Director al Filialei Pictură Marius Barb – Președinte Mircea Mureșan – vicepreședinte Membri Cezar Atodiresei Cătălin Bălescu Marcel Bunea Teodora Chinschi Irina Florescu Flavia Lupu Florin Mocanu George Moscal Cosmin Paulescu Alexandru Rădvan Ileana Ștefănescu Andrei Tudoran Bety Vervega