Comunicat privind plata cotizațiilor

COMUNICAT
Conform Statutului UAP, membrii au drepturi şi îndatoriri speciale, de care se bucură numai uniunile de creatori care s-au constituit în Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori (ANUC).
În conformitate cu acesta,
Uniunea Artiştilor Plastici din România este organizaţia unică a artiştilor plastici din România, ca persoană juridică de utilitate publică, care potrivit Legii nr.8/2006, ”privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate public”, respectiv artiştii plastici profesionişti, criticii şi teoreticienii de artă,  membri ai U.A.P din România, beneficiază de o indemnizaţie lunară, reprezentând echivalentul a 50% din pensia cuvenită.
De asemenea, membrii U.A.P pot beneficia de ajutoare sociale, ateliere de creaţie, precum şi de indemnizaţii de merit conform Legii nr. 118/2002 (în număr limitat).
Totodată membrii U.A.P au obligaţia de a plăti cotizaţia, în cuantum de 220 lei/ an, până la data de 31 martie a.c,  în caz contrar, conform Statutului UAP, aceştia pot fi suspendaţi sau excluşi din UAP.
Cităm:
Art. 12. Încetarea calităţii de membru al U.A.P
Calitatea de membru al U.A.P încetează prin retragere, suspendare, excludere sau deces.
  1. Retragerea se face pe baza cererii personale, prezentată în formă scrisă, adusă la cunoştinţa reprezentanţilor filialei;
  2. Suspendarea se produce automat ca urmare a neachitării cotizaţiei o perioadă de un an sau pentru alte cauze. În urma suspendării, membrul U.A.P. pierde toate drepturile prevăzute în Statut la art. 10, cu excepţia dreptului înscris în aliniatul f).
  3. Excluderea se produce automat ca urmare a neachitării cotizaţiei timp de doi ani; în cazul achitării cotizaţiei restante, artistul poate să facă o nouă cerere de primire în U.A.P;
Considerăm prezenţa d-voastră ca membru U.A.P, ca pe o deosebită onoare, fapt pentru care vă rugăm să respectaţi Statutul şi să achitaţi cotizaţia în cel mai scurt timp posibil, la casieria U.A.P, din Piața Amzei nr. 13, etaj 4, în zilele de marţi, miercuri și joi, între orele 13.00 – 18.00.
Persoană de contact: Carmen Albăstroiu, tel: 0758 042 284
Respectarea prevederilor Statutului este o dovadă de respect reciproc, absolut necesară unei bune funcţionări a U.A.P.