PROPUNERI ADUNAREA GENERALAADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI PICTURĂ BUCUREŞTI a UAP din ROMÂNIA


PROPUNERI
Pictorul Ionut Barbu
Stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al UAP din Romania si a cotei ce va trebuitrebui varsate de fiecare filiala/asociatie afiliata la fondul centralizat al UAP din Romania, cat si a termenului de plata, penalitatilor ce se vor calcula pentru depasirea acestuia si termenului dupa care membrii ce nu vor achita cotizatia vor fi considerati exclusi din UAP din Romania
(propuneri -50 euro, 25 euro UAP din Romania, 25 euro Filiale. Plata se va face in contul special de cotizatii al UAP din Romania, urmand ca UAP din Romania sa vireze cotele fiecarei filiale in parte)
Actualul procent de 75% UAP din Romania  si 25% Filiala Pictura Bucuresti stabilit de Consiliul Director al UAP din Romania este abuziv.
Ionuţ Barbu face precizarea că Statutul Filialei Pictură Bucureşti a UAP din România prevede ca toţi membrii Filialei să aibă drept de vot.  
 Pe parcursul mandatului ca membru al Consiliului Director al Filialei Pictura Bucuresti avand functia de Vicepresedinte în mod constant am adus la cunostinta colegilor situatia datoriilor la cotizatii si chiria atelierelor propunand solutii de reglementare legala, contribuind astfel la reducerea datoriilor; am facut parte din Comisia de organizare a doua editii Arte in Bucuresti si o editie Salonul National de Pictura.; am initiat si organizat noua editii consecutive ale Salonului Mic Bucuresti (SMB mixed media) in parteneriat cu Filiala Pictura Bucuresti, am facut parte din Comisia de jurizare si acordare a premiilor la unele evenimente orgaizate de Filiala Pictura Bucuresti.
Pictorul Cătălin Bălescu
Propune ca Regulamentul UAP de primiri de noi membrii să fie revizuite astfel încât tinerilor artişti să li se dea dreptul să aleagă şi să fie aleşi.

Pictorul Dumitru Negru
Pentru ca Bucureştiul să devină cu adevărat Capitala Europeană a Culturii vii, aşa cum îşi propune pentru 2021, Filiala trebuie să se implice şi să propună înfiinţarea de Galerii de Artă în sectoarele Bucureştilului – arta trebuie să ajungă în cartierele Bucureştiului.
Deasemenea  propun organizarea de evenimente de artă vizuală în Moll-uri şi alte spaţii comerciale.

Pictoriţa Beti Vervega
Propun diversificarea spaţiilor de expunere , alături de Galeriile UAP, CFP astfl încât  membrii Filialei Pictură să poată expune în spaţii neconvenţionale şi o prezenţă online pe mai multe canale de promovare.

Pictoriţa Irina Florescu
Trebuie verificată lista cu evidenţa membrilor Filialei Pictură, şi lista cu ateliere Există cazuri în care membrii altor secţii deţin ateliere de la pictură  ca de  exemplu  ceramista Cristina Bolborea.

Pictorul Daniel Crăciun
Propun : taxa pentru servicii spaţiu expoziţional să nu fie mai mare de 50 euro; în cazuri speciale să se aprobe amânarea plaţii cotizaţiei cu un an; necesitatea demersurilor din partea UAP pentru obţinerea de ateliere de la AFI şi reducerea chiriilor pentru artişti; desfiinţarea curatoriatului la Saloane, inclusiv Arte în Bucureşti; curatoriatul necesar şi justificat în proiecte expoziţionale promovate în străinătate.

Pictoriţa Ileana Ştefănescu
Se impune ca o necesitate stabilirea unor relaţii cu Guvernul şi Parlamentul României în vederea obţinerii unui procent, asemănător cu TAP-ul pentru realizarea de achiziţii în vederea constituirii unui Fond Naţional de lucrări de artă asemănător cu cel din Franţa şi alte state civilizate.
Consider important pentru Filiale Pictură organizarea de evenimente împreună cu firme private.
Propun un parteneriat cu mai multe canale de televiziune pentru creşterea vizibilităţii.
    
Pictoriţa Teodora Chinschi
Propun: expunerea în Saloanele organizate de Filiala Pictură a unor expoziţii retrospective a artiştilor care au trecut în lumea celor drepţi.

Pictoriţa Valeria Tofan
Propun organizarea de expoziţii internaţionale în România cu taxă de participare fiindcă spaţii avem. Astfel de evenimente înseamnă, colaborare/cooperare Europeană, internaţională şi vizibilitate.


Pictoriţa Carmen Creţu
Propun: expoziţii, evenimente de artă realizate cu lucrări semnate de femei pictor.

Pictoriţa Tudor Paula
Propun: obţinerea de spaţii în cadrul Tărgurilor organizate în Bucureşti, inclusiv  a celor organizate în parcuri, ca de exemplu în Parcul Herăstrău.