RAPORT DE ACTIVITATE FILIALA PICTURAACTIVITATE FILIALA PICTURĂ BUCUREŞTI A UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA 2012-2015

Raportul de activitate pe lângă datele referitoare la activitatea artistică a Filialei Pictură Bucureşti, starea datoriilor şi a cotizaţiei membrilor săi, conţine şi analize, concluzii şi propuneri rezultate în urma experienţei acumulate de membrii Consiliului de conducere al Filialei în ultimii 4 ani.
Filiala Pictură Bucureşti a luat fiinţă în 2008 cu un scop clar şi anume acela de obţine fonduri pentru proiecte expoziţionale.
Identitatea juritică a Filialei a permis acesteia o mai mare libertate în realizarea unor proiecte, obţinerea unor sponsorizări şi acomodarea cu un sistem managerial obigatoriu pentru a exista ca entitate culturală în societatea contemporană. În acelaşi timp Filiala a căpătat nişte responsabilităţi  atât din punct de vedere al programelor expoziţionale cât şi din punct de vedere administrativ - gestionarea Galeriilor Căminul Artei devenite Centrul Artelor Vizuale ( CAV),  monitorizarea plăţii cotizaţiei, a datoriilor la ateliere şi utilităţi a membrilor săi. Sarcini administrative de loc uşoare, care au solicitat timp, nervi şi bani luaţi din cuantumul de cotizaţii a membrilor care-şi plătesc conform Statutului cotizaţia. Bani pentru procese, deoarece avem membrii care au datorii mari la chirie şi utilităţi şi nu doresc să părăsească de bună voie spaţiul pe care l-au deţinut şi pentru care nu mai au contract. Trebuie să ştiţi că datoriile artiştilor către UAP nasc penalităţi şi UAP-ul ajunge în situaţii imposibile, greu de rezolvat şi în acest sens vă dau ca exemplu blocul cu ateliere din Doamnei unde la fiecare 2 ani UAP-ul este dat în judecată pentru neplata utilităţilor şi este obligat să plătească sume imense. Datoriile membrilor Membrii Filialei Pictură Bucureşti sunt în valoare de:
Ateliere – 33 819 Ron
Utilităţi – 12 860 Ron
Plata cotizaţiei conform Statutului este obligatorie şi se face anual până în luna martie de către toţi membrii ai Filialei Pictură Bucureşti. Prin decizia Adunării Generale a UAP jumătate din cuantumul cotizaţiei se duce la UAP şi jumătate la Filială, începând , însă, cu 2013 şi continuând cu 2014 şi 2015 la solicitarea şi decizia Conducerii Operative a UAP-ului,decizie luată din cauza datoriilor mari ale membrilor la chirii şi utilităţi, Flialei Pictură Bucureşti i s-au reţinut 75% din cuantumul cotizaţiei membrilor săi astfel încât suma totală s-a diminuat considerabil.
Realitatea este următoarea:
În anul 2012 au plătit cotizaţia 374 de membrii ai Filialei Pictură Bucureşti suma rezultată fiind de 55 330 Ron .  În anul 2013 au plătit cotizaţia 323 de membrii suma rezultată fiind de 14 410 Ron. În 2014 au plătit 341 de membrii suma rezultată fiind de 19 745Ron.  În  2015 au plătit 289, suma rezultată fiind de 27 335.
Dacă în 2012 a fost posibilă realizarea mai multor reparaţii, şi o igienizare a Centrului Artelor Vizuale începând cu 2013 suma rezultată din cotizaţii nu ne-a permis decât 2 achiziţii importante pentru CAV o instalaţie de sonorizare şi un video proiector performant. Deasemenea Consiliul de conducere al Filialei a acordat  suport financiar pentru plata cheltuielilor legate de întreţinerea CAV-ului pentru câteva retrospective şi expoziţii organizate de Filiale din ţară, a contribuit la bugetarea unor  evenimente la care au participat mai mulţi membrii şi a acordat premii la Arte în Bucureşti şi la Salonul Naţional de pictură.
Voi face câteva precizări cu privire la politica de dezvoltare a programelor expoziţionale promovată de Conducerea Filialei Pictură Bucureşti în această perioadă.
În mod tradiţional programul expoziţional în sălile UAP consta în  expoziţii personale şi de grup mic, astfel încât doar 60 – 70 de artişti aveau posibilitatea să expună într-un an, Consiliul de conducere al Filialei din ultimii ani  a susţinut şi organizat  evenimente majore precum Arte în Bucureşti, Salonul Naţional de Pictură, Salonul Mic, FemArt, expoziţii de Artă în Spaţiul Public, Time Base Art, expoziţii de pictură ale Filialelor din ţară. Doar la Arte în Bucureşti anul acesta au participat 130 de artişti iar la Salonul Naţional de pictură  117. Cu aproximaţie pe parcursul unui an expun 500 de artişti, membrii UAP.
Menţionez ajutorul dat de Universitatea Naţională de Arte în susţinearea Centrului de Arte Vizuale prin acoperirea cheltuielilor de sală pe perioade cuprinse între 2 şi 3 luni anual, ajutor în bugetarea unor expoziţii cu precădere a artiştilor tineri şi ajutor logistic în cazul adunărilor generale.
Referitor la vizibilitate, deşi mai sunt foarte multe lucruri de făcut, trebuie să subliniem faptul că suntem online, avem un blog al. Revista Arta şi Revista Contrapunct  acordă spaţii largi picturii, scenei artelor vizuale bucureştene.
Deasemenea, cu mare efort, am reuşit tipărirea unor cataloage ample şi mă refer la catalogul Arte în Bucureşti şi catalogul Salonului Naţional de Pictură, unde contribuţia Filialei a fost egală cu cea obţinută de la UAP din Taxa de Timbru.
La alegerile de acum 4 ani s-a discutat necesitatea realizării unor proiecte expoziţionale cu finanţare externă (Artcub, AFCN, Ministerul Culturii, Companii private).  Constatăm după 4 ani extrem de puţine iniţiative în acest sens. La finele fiecărui Octombrie analizăm cererile depuse pentru expoziţii şi adevărul trist este că lipsesc proiectele. Cu excepţia câtorva membrii din Consiliul de conducere al Filialei, care au iniţiat şi finalizat câteva proiecte (Ionuţ Barbu, Marius Burhan, Lisandru Neamţu Marilena Preda Sanc, Petru Lucaci şi cele organizate de profesori de la Universitatea Naţională de Arte cu studenţii de la licenţă şi master)  încă nu s-a înţeles importanţa proiectelor în activitatea artistică a UAP-ului. Există mentalitatea că mai bine să facă alţii şi să mă invite. Dar cei care fac sunt extrem de puţini. Atunci când mă refer la proiect nu mă refer numai la proiectele cu aplicaţii complexe dar care au şi şansa unor bugetări consistente, ci mă refer şi la proiecte cu tematici specifice picturii care să prezinte direcţii, artişti înrudiţi stilistic, proiecte în care să existe un curator – critic de artă şi care doar să conţină enunţul conceptului expoziţional şi numele celor participanţi. Trebuie să remarc că şi un astfel de demers este foare slab reprezentat. Anul acesta am extins cererea de proiecte expoziţionale şi revine sarcina noii conduceri să dezvolte programul expoziţional cu proiecte şi aplicaţii pentru obţinerea de fonduri pe anul viitor.
Este drept că o aplicaţie de proiect necesită timp, muncă, nervi şi câteodată nu obţii nimic. Dar trebuie cu toţii să înţelegem că scena de artă s-a diversificat, există mulţi operatori autonomi, există o piaţă de artă care se dezvoltă şi nu putem rezista cu fondurile obţinute doar din plata cotizaţiilor de către membrii corecţi ai Filialei Pictură Bucureşti.
Consiliul de conducere al Filialei Pictură Bucureşti, prin membrii aleşi, are datoria să promoveze şi să dezvolte astfel de proiecte dar dacă nu propun şi ceilalţi membrii ai Filialei proiecte, atunci activitatea artistică a Filialei va fi mai puţin consistentă, mai puţin vizibilă pentru profesionişti şi mai puţin valoroasă.
Filiala NU ARE DATORII şi este eligibilă pentru proiecte. În consecinţă Filiala poate să dezvolte programe expoziţionale multiple să aplice şi să fie partener în diferite proiecte naţionale – internaţionale.

Consider necesar supunerea la vot Adunării Generale a 3 propuneri pe care le consider a fi benefice unei funcţionări corecte a Adunării Generale şi a noului Consiliu de Conducere al Filialei Pictură Bucureşti a UAP din România.
Ca urmare a situaţiei cu privire la cotizaţie Consiliul de conducere al Filialei Pictură Bucureşti a UAP din România supune la vot Adunării Generale a Filialei Pictură următorul amendament.   
1.Acordarea  unui termen de 3 luni membrilor Filialei Pictură Bucureşti, până la 1 Martie 2016, pentru plata cotizaţiei şi celorlalte datorii. În cazul unor datorii mari se va discuta fiecare caz în parte în funcţie de solicitarea-angajamentul pe care îl va semna fiecare membru al Filialei aflat în această situaţie.

Ca Preşedintă  a Filialei  Pictură Bucureşti a UAP din România am remarcat, poate mai mult decât colegii mei, faptul că în ultimii 20 de ani raportul dintre artiste şi artişti,  în cadrul Consiliului de Conducere al Filialei Bucureşti, a fost de 1 la 14, adică o pictoriţă şi 14 pictori, deşi activitatea artistică din ultimile decenii a statutat contribuţia calitativă şi cantitativă a operelor semnate de artiste. Comunitatea Europeană ne cere Politici Afirmative în toate domeniile  şi după cum constatăm lucrurile au început să se mişte şi în România -  vezi componenţa noului Guvern, să sperăm că şi la Filiala Pictură Bucureşti după o lungă peroadă de anormalitate se va instaura un procent de normalitate printr-o reprezentabilitate aproximativ corectă a artistelor în Consiliul de Conducere al Filialei.  Aş dori să menţionez atât performanţele artistice ale pictoriţelor şi mă refer la expoziţii în Muzee, participări internaţionale, premii obţinute de membre ale Filialei Pictură (prmiul la Pictură al Uniunii Artiştilor Plastici – Florica Prevenda) dar şi la capacitatea organizatorică a artistelor . În 2014 Arte în Bucureşti a fost coordonat de pictoriţa Beti Vervega iar anul acesta evenimentul a fost coordonat de 5 artiste vizuale şi un pictor. O serie întreagă de evenimente expoziţionale cu tematici diverse au reprezentat proiecte expoziţionale coordonate de artiste. Aş  menţiona numele Suzanei Dan, pictoriţă cu numeroase proiecte realizate şi bugetate de administraţia cultural a  Bucureştiului, inclusiv Noaptea Galeriilor, sau mai tânăra noastră colegă Flavia Lupu care a restaurat spaţiul de la Galeria Orizont At. 35 şi a organizat expoziţia documentară, însoţită de conferinţă dedicată anilor 80. În consecinţă:
2. Supun la vot un raport de reprezentativitateate de 30% pictoriţe în Consiliul de Conducere al Filialei Pictură Bucureşti a UAP din România.

Împreună cu o parte din membrii Consiliului de Conducere al Filialei Pictură Bucureşti, consider că deşi există expoziţii la care participă un număr mare de artişti ar trebui organizat Salonul de Pictură - UAP Bucureşti la care să nu se plătească taxe şi să nu existe juriu - un Salon Liber la care să poată participa toţi membrii care doresc să expună.
3. Supun la Vot organizarea în fiecare an, de către Consiliul de Conducere al Filialei Pictură Bucureşti, a expoziţiei Salon de Pictură  organizat de Filiala Pictură Bucureşti a UAP din România.

MULTUMESC pentru votul democratic exprimat în favoarea celor 3 propuneri 

Mulţumesc pentru încrederea acordată de membrii Filialei Pictură, mulţumesc tuturor celor care m-au votat şi astăzi dar consider că nu este nici moral nici legal să mai fac parte din conducerea Filialei Pictură după două mandate. Mulţumesc tuturor.
Urez SUCCES noului Consiliu de conducere al Filialei Pictură Bucureşti a UAP din România!

Preşedintă a Consiliului de conducere al Filialei Pictură Bucureşti a UAP din România 2008-20015
Marilena Preda Sanc
28.11.2015